Lärande – en förutsättning för välfärdsutveckling genom digitalisering

  • En förutsättning för att lyckas utveckla välfärden genom digitalisering är kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till helt nya kompetenser. När teknikutvecklingen går allt snabbare blir våra kompetenser och våra förmågor allt snabbare utdaterade än tidigare. Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om lärande som en del av arbetslivet. Hur kan vi, både som individer och organisationer, accelerera vårt lärande

  • Teams- anmälan krävs
  • 2024-05-21
  • 2024-05-21
  • https://events.teams.microsoft.com/event/22212555-a7e0-4900-8a19-17283eb48be1@7d4b8963-dacf-4722-a0a7-0d57c755f778
Teams- anmälan krävs
2024-05-21 - 2024-05-21