Nyttorealisering och effekthemtagning – Att göra rätt saker med störst effekt!

  • I en tid av omvälvande förändringar står kommuner och regioner inför betydande utmaningar. Beslutsfattare inom offentlig sektor måste säkerställa att varje förändring och investering verkligen ger önskade effekter för invånarna. För att fokusera på att göra rätt saker och skapa verklig skillnad är nyttorealisering vägen att gå.
    Seminarium via Adda, du anmäler dig via länken nedan.

  • Teams- anmälan krävs
  • 2024-03-21
  • 2024-03-21
  • https://events.teams.microsoft.com/event/8bfe2fd3-96ac-47b5-a1b3-b7622648ca01@7d4b8963-dacf-4722-a0a7-0d57c755f778
Teams- anmälan krävs
2024-03-21 - 2024-03-21