Smartare samhällsbyggnad

  • Digitaliseringen påverkar omställningen av alla olika verksamheter, och så också samhällsbyggnadssektorn. Tillgången till data och ny teknik gör det möjligt för oss att arbeta mer effektivt med digitala underlag och nya verktyg och processer. IoT- och realtidsdata öppnar också upp för proaktiv förvaltning av våra byggnader, infrastrukturer – av våra städer och samhällen. På seminariet lyfter vi exempel på hur en kommun kan arbeta för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

    Anmäl dig direkt via länken. Göteborgs Stad är medlem i Adda kompetensforum.

  • Teams
  • 2024-03-13
  • 2024-03-13
  • https://www.adda.se/larande-och-verksamhetsstod/digitalmognad/kompetensforum/kommande-traffar-i-kompetensforum2/smartare-samhallsbyggnad/
Teams
2024-03-13 - 2024-03-13