Workshop idégenerering mötesplats digitalisering och innovation

  • Programmet för mötesplats digitalisering och innovation tas fram efter önskemål från oss som jobbar i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret arrangerar mötesplats i samskapande med förvaltningar och bolag. Tillsammans med demokrati och medborgarservice bjuder vi därför in dig som är intresserad till en workshop som syftar till att generera idéer till årets program. Demokrati och medborgarservice har utvecklat en innovationsmetod som de kallar Framtidsarenan och som är fokuserad på utmaningsdriven innovation. Den här metoden vill vi testa i en fysisk workshop på eftermiddagen den 25 april. Antalet platser är begränsat. Vill du vara med? Anmäl dig via länken.

  • Stadsledningskontoret
  • 2024-04-25
  • 2024-04-25
  • https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBXYUiy8ksXRHlxJ6FJVf4iRUQ0hXMFowSUoyQVNHN0NRUlYwRTIyTTRVNy4u
Stadsledningskontoret
2024-04-25 - 2024-04-25