Kontakt:

digitaliserings.och.innovationsfunktion@stadshuset.goteborg.se

Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Mer om Göteborgs Stads digitaliseringsarbete kan du läsa på intranätet: intranat.goteborg.se/digitalisering