Lansera interna digitala navet

Intraservice
Gilla 18

Start

2020  

Pågående

 

Avslut

2023  

Lanserna interna digitala navet

Det digitala navet är ett nytt intranät med information medarbetaren behöver för att utföra sitt jobb eller kring sin anställning. Men det digitala navet är också en plats att starta arbetet, en ingång till den digitala arbetsplatsen. Det handlar om att ta del av information men också om att samarbeta och att enkelt komma åt sina verktyg och tjänster.

Fokus på medarbetaren

Det digitala navet utgår från medarbetaren och medarbetarens behov. Medarbetaren ska enkelt kunna ta del av den information som hen är i behov av. Det här ställer krav på att vi kan anpassa innehållet beroende på medarbetarens organisation, roll eller intressen.

 • Nyttor
  • Tillgång till relevanta verktyg och tjänster för mig – förenklar och effektiviserar vardagen.
  • Bättre koll på vad som händer – minskar bruset med nyheter och information för mig.
  • Möjlighet att anpassa intranätet efter dina behov.

  Lätt att hitta och lätt att göra rätt

  • Fokus på en kanal och på uppgiften, inte på systemet.
  • Integration med Office 365 (e-post, kalender, dokument, samarbetsytor) gör att man är närmare till arbetet än någonsin.
  • Lättare att göra rätt med förbättrad tillgång till styrande dokument och instruktioner.

  Fokus på samarbete och dialog

  • Stärkt samarbete med enklare tillgång till samarbetsytor.
  • Lätt att hitta kollegor och kompetens.
  • Möjlighet till dialog och kommentarer skapar engagemang.
  • Medskapande – decentraliserad produktion av innehåll.

Effektmål

Medarbetare och chefer upplever det digitala navet som mer relevant, aktuellt och funktionellt än det gamla intranätet. Det digitala navet bidrar till att göra det lättare för medarbetaren att arbeta i digitala miljöer och skapar förutsättningar för att förenkla arbetet.

Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation