AI studiecirkel

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 1

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

AI studiecirkel

Förvaltningen har identifierat AI som en viktig möjliggörare för fortsatt digital verksamhetsutveckling. En AI-guide samt AI-checklista har antagits av förvaltningsledningen och ett antal kommunikationsinsatser kring AI har genomförts hösten 2023 samt under början av 2024. För att ytterligare stärka kompetensen kring AI kommer en komprimerad studiecirkel erbjudas chefer på förvaltningen. Syftet att höja kunskapen om AI och tillsammans få möjlighet att reflektera kring möjligheter, risker, ledarskap och andra organisatoriska förutsättningar.

  • Nyttor och effekter

    Ökad kunskap om och förståelse för AI som en viktig komponent för fortsatt digital transformation. Studiecirkeln fokuserar på att öka förmågan att identifiera och förklara för verksamheten relevanta AI-tillämningar.

Effektmål

  • Inom sex månader efter genomförandet av AI-studiecirkeln ska minst 80% av de deltagande cheferna kunna identifiera minst två specifika tillämpningar av AI inom sina verksamhetsområden och förklara hur dessa tillämpningar kan bidra till att öka effektiviteten eller förbättra resultatet.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS