Åtkomst för redaktörer till Mina sidor

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 1

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Åtkomst för redaktörer till Mina sidor

Redaktörer ska kunna se tjänster och innehåll under Mina sidor utan att logga in med e-legitimation. Detta för att lättare kunna ta ansvar för innehåll och tjänster.

Det medger också att stadens servicevägledare på kontaktcenter kan se tjänster och bättre guida invånare som ringer för att få hjälp.

Projektet är en leverans inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

  • Nyttor och effekter

    Genom att göra det möjligt för redaktörer att se redaktionella texter och tjänster på Mina sidor blir hanteringen av mindre förändringar mer resurseffektiv.

    Lättare för invånare att få hjälp med inloggade tjänster av stadens kontaktcenter.

Effektmål

  • Lättare för redaktörer att ta ansvar över innehållet på goteborg.se
  • Säkrare att innehållet och tjänsterna är uppdaterade
  • Lättare för invånare att få hjälp med inloggade tjänster av stadens kontaktcenter.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS