Automatisering mellan TimeCare och Personec

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 1

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2023  

Automatisering mellan TimeCare och Personec

I Uppdraget kommer Intraservice utreda om Robotisering (RPA) är en möjlig lösning för att automatisera beställningar mellan TimeCare (bemmanings- och schemaläggningssystem) och Personec (stadens löneadministrativa system). Vidare innefattar uppdraget att införa en RPA-lösning för att automatisera delar av förskoleförvaltningens bemaningsprocess.

  • Nyttor och effekter

    Projektet sta bidra till automatisera hanteringen av pass i Bokning Vikpool (Personec). Administratörerna ska inte behöva göra denna kontroll längre. Automatiseringen bidrar till att frigöra arbetstid samt förbättra arbetsmiljön för administratörer inom bemanning.

Effektmål

  • Det övergripande målet med digitalisering/automatisering är att skapa möjlighet för verksamheterna att arbeta mer effektivt och digitalt i sina processer. Frigörande av tid/resurser genom effektivare hantering. Ökad kvalitet till följd av minskad manuell hantering.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS