BI för bygglovsverksamheten

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 1

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2024  

BI för bygglovsverksamheten

Idag tas statistiken för bygglovs verksamhet ut från ärendehanteringssystemet ByggR genom omfattande handpåläggning och bearbetas i Excel. Det finns behov av en effektivare framtagning av statistik och ett bättre verktyg för analys, ledning och styrning. Vi har i dagsläget en statistikframtagning som beskriver och summerar data vilket leder till ett reaktivt arbetssätt, men vi vill gå mot ett mer proaktivt arbetssätt där statistiken hjälper oss att hitta mönster och trender. Det vore även önskvärt att på sikt kunna redovisa viss statistik på goteborg.se.

BI-lösningen med datalager och rapport- och analysverktyg ska på sikt kunna bli en förvaltningsgemensam lösning. Det är därför viktigt att datalagrets struktur är utformat på ett sådant sätt att det går att bygga på med information från andra verksamheter inom stadsbyggnadsförvaltningen.

 • Nyttor och effekter

  Med en modern business Intelligence lösning (BI-lösning) kan vi använda vår data för att få ut information som bidrar till:
  • Bättre uppföljning av processer
  • Högre kvalitet i processen
  • Underlag till resursplanering
  • Tillgång till rätt information vid rätt tillfälle till låg arbetsinsats

  Leveransen är en BI-lösning med datalager och rapport- och analysverktyg (exempelvis Power BI) till bygglovavdelningen.

Effektmål

 • Uppdraget förväntas leda till att bygglovavdelningens nuvarande lösning för statistikframtagning ska ha ersatts till 2024-05-01 med en BI-lösning som möjliggör relevant information vid rätt tidpunkt till minimal ansträngning för den enskilde användaren. Datalagret i BI-lösningen ska vara byggt på ett sådant sätt att det möjliggör en framtida förvaltningsgemensam BI-lösning.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS