Digital signering

Intraservice
Gilla 12

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2024  

Digital signering

Projektet tar fram en signeringstjänst som vänder sig till medborgare och avlastar handläggare i verksamheten. Medborgare ska kunna se sina handlingar digitalt på Mina sidor. Medborgaren får en avisering och kan därefter logga in med mobilt bank-id och signera digitalt. Kopior lagras därefter i ett e-arkiv enligt gällande dokumentplan och flyttas med automatik vidare till Regionarkivet.

Digital signering och e-arkiv bidrar till digitaliseringen och ökar medborgarservicen. Tjänsten minskar behovet av att printa, skicka papperspost, snabbare service och därigenom frigjord tid för kärnverksamhet samt minskade kostnader.

Effektmål

Effektivare hantering av ärenden genom digitalisering av signeringsprocessen
Minskad kostnad för porto för papperspost
Minskad risk för obehörig åtkomst genom inloggning via bank-id

Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation