Digitala Nationella prov

Utbildningsförvaltningen - Utbildning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2026  

Digitala Nationella prov

Säkerställa tekniska förutsättningar och tillräcklig digital kompetens på stadens skolor inför Skolverkets digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd.

Effektmål

  • Säkra tillgång till digitala nationella prov för samtliga elever i grund- och gymnasieskolor utifrån den provplattform Skolverket ska tillhandahålla.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS