Förbättra företagandet - nya e-tjänster för serveringstillstånd

Miljöförvaltningen - Miljö och klimat
Gilla 0

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2024  

Förbättra företagandet - nya e-tjänster för serveringstillstånd

Vi bygger fyra nya e-tjänster i stadens e-tjänstplattform. Ansökan om nytt serveringstillstånd; Ändring av befintligt serveringstillstånd; Ändring av serveringsansvariga samt ett publikt restaurangregister. Tjänsterna är uppkopplade delar av den nationella digitala infrastrukturen med hämtning av företagsuppgifter från bolagsverkets bastjänster (grundläggande företagsuppgifter och ombudsmannatjänsten) och Mina meddelanden. Tjänsterna är fullintegrerade med vårt ärendehanterings- och verksamhetssystem Vision. APIerna blir tillgängliga för övriga 140 kommuner som använder samma system. APIerna följer standarder och uppfyller kraven i DIGGs API-playbook.

 • Nyttor och effekter

  Företagare kan hantera sina ansökningar och ändringar av tillstånd enkelt, säkert och effektivt.
  Vi får en högre kvalitet på informationsinnehållet i ansöknings- och ändringsärenden.
  Minskat arbete med att begära in kompletteringar
  Kortare handläggnignstider
  Det standardiserade APIet och infrastrukturen kan användas för att bygga fler tjänster för andra kundgrupper framöver.

Effektmål

 • Förenkling för företagare
 • Bättre informationskvalitet på ansökningar
 • Kortare handläggnignstider
 • Bidrar till målen i stadens näringslivsstrategiska program
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS