Förenkla för företag, bygga nya e-tjänster för omklassning respektive nyregistrering av livsmedelsverksamheter inom livsmedelsbranschen.

Miljöförvaltningen - Miljö och klimat
Gilla 0

Start

2021  

Pågående

 

Avslut

2024  

Förenkla för företag, bygga nya e-tjänster för omklassning respektive nyregistrering av livsmedelsverksamheter inom livsmedelsbranschen.

Projekt FörRätt drivs av Livsmedelsverket och Tillväxtverket med syfte att ta fram gemensamma, nationella e-tjänster för livsmedelsföretag för omklassning enligt nya EU-regler samt nyeristrerirng av livsmedelsverksamheter enligt Livsmedelslagen. Arbetet sker samverkan mellan kommuner, leverantörer både av verksamhetssystem och e-tjänstplattformar, Livsmedelsverket och Tillväxtverket. För att etablera gemensamt utformade, effektiva, rättssäkra och nationellt synkroniserade e-tjänster görs genom en bred dialog kring gemensamma krav, informationsmodeller och gemensamma APIer som bygger på standarder och passar in i DIGGS byggblock. Det blir enkelt för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till “sina kommuner” (tillsynsmyndigheter) för omklassningen och nyregistrering.

 • Nyttor och effekter

  Förenkling för företag
  Kvalitetssäkrad livsmedelskontroll
  Utveckling av modeller för samverkan
  Framtagande av kommungemensamma standardiserade APIer

Effektmål

 • Förenkla för företag
 • Kvalitetssäkrad livsmedelskontroll
 • Utveckling av modeller för samverkan
 • API-utveckling
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS