Förstudie framtida ekonomihantering

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2024  

Förstudie framtida ekonomihantering

Projektet ska leverera en förstudierapport som beskriver nedan
• Kartläggning av vilka systemlösningar som finns på marknaden som kan leva upp till stadens behov av framtida ekonomihantering
• Beskrivning av möjliga strategiska vägval (scenarior) kring systemlösningar för framtida ekonomihantering inklusive business case (nyttor och kostnader) samt risker och övriga konsekvenser.
• Beskrivning av de förändringar som eventuellt krävs för att staden till fullo ska dra nytta av framtida lösning (exempelvis gällande nuvarande ekonomimodell, processer, styrning)
• Rekommenderad strategi kring framtida ekonomihantering inklusive tydlig motivering.

 • Nyttor och effekter

  Förstudien bidrar till att öka kunskap och ge underlag för beslut om framtida ekonomihantering.

  Nedan beskrivs det förväntade nyläget efter förstudiens genomförande
  Göteborgs Stad har en tydlig bild över vilka systemlösningar som finns på marknaden som kan leva upp till stadens behov av framtida ekonomihantering
  • Göteborgs stad har en tydlig bild över möjliga strategiska vägval kring systemlösningar för framtida ekonomihantering så att beslut om framtida inriktning kan fattas och kravställan samt upphandlingsarbete kan påbörjas 2024
  • Göteborgs stad har en tydlig bild över vilka förändringar som eventuellt krävs för att staden till fullo ska dra nytta av framtida lösning (exempelvis gällande nuvarande ekonomimodell, processer, styrning)

Effektmål

 • Ökad kunskap och underlag för beslut om framtida ekonomihantering.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS