Förstudie, IT-stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Förstudie, IT-stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

HR-enheterna runt om i staden har i flera år tagit fram rapporter för att dokumentera sitt systematiska arbetsmiljöarbete i Stratsys. Vidare är IA en portentiell systemlösning för dokuementation och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. För att underlätta för stadens chefer och medarbetare, behöver vi samlat se över dessa två verktyg och dess funktioner för att på så vis kunna leverera en lösning som både följer kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet och underlättar hanteringen i verksamheten.

  • Nyttor och effekter

    Stärka stadens systematiska arbetsmiljöarbete

Effektmål

  • Stärkt uppföljning av stadens systematiska arbetsmiljöarbete
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS