Förstudie Utbildningsportalen

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Förstudie Utbildningsportalen

Tjänsten Utbildningsportal erbjuder stöd vid planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser genom att tillhandahålla it-stöd, drift- och systemförvaltning, utbildning och support. Tjänsten riktar sig till roller och funktioner som berörs av utbildningar.

För att kunna fortsätta leverera tjänsten behöver IT-stödet i denna tjänst konkurrensutsättas. Detta förstudie-projekt syftar till att förbereda inför denna konkurrensutsättning.

  • Nyttor och effekter

    Projektet syftar till att möjliggöra en förenkling av utbildningsadministration samt att ge arbetsgivaren möjlighet att med enkelhet följa medarbetares kompetensutveckling.

Effektmål

  • Förenkling av utbildningsadministration
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS