Förvaltning och utveckling av webbanalysverktyg för goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Förvaltning och utveckling av webbanalysverktyg för goteborg.se

Säkerställa att det nya webbanalysverktyget lever upp till de behov stadens verksamheter har kring statistik och uppföljning av goteborg.se. Samt att det finns en effektiv drift och förvaltning av verktyget.

Aktiviteten är en del av bastjänsten Extern service och kommunikation

  • Nyttor och effekter

    Stadens verksamheter ska kunna få ut tillförlitlig statistik för att kunna utvärdera och utveckla kanalen goteborg.se, så att den möter besökarnas behov.

    Demokrati och medborgarservice kan följa upp användandet av kanalen goteborg.se. Stadens verksamheter kan följa upp sin kommunikation och service via goteborg.se

PIOS