Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2017  

Pågående

 

Avslut

2025  

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 om direktiv och riktlinjer för bolagen, där det framgår i de generella skyldigheterna att bolag inom Göteborgs Stad ska använda beslutade kommungemensamma IT-system. Projektet syftar till att ansluta bolagen till Intraservices och INKS bastjänster inom ekonomi och operativt inköp. Huvudprojektet finansieras av stadshus AB.

  • Nyttor och effekter

    Efterlevnad till kommunstyrelsens beslut från 2015.

Effektmål

  • Lägre IT-kostnad lokalt på respektive bolag/kluster
  • Effektiviseringsnyttor på grund av ökad automation och effektivare faktura hantering
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS