GO-DigIT 2.0 

Förvaltningen för funktionsstöd
Gilla 23

Start

2021  

Pågående

 

Avslut

2023  

Om projektet

Det finns möjlighet för chefer att erbjuda medarbetare att utveckla sin digitala kompetens genom GO-DigIT 2.0 och train-the-trainer metoden.

Syftet är att utbilda medarbetare inom Göteborgs Stad för att öka den digitala kompetensen och stötta i digitala arbetssätt. GO-DigIT 2.0 är en fortsättning på projektet GO-DigIT som finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och pågick mellan 2019-2021. GO-DigIT 2.0 är en utbildningssatsning finansierad av Omställningsfonden 2021-2023. Efter avslut är planen att projektet ska in i den ordinarie verksamheten.

Syftet är att stärka den grundläggande digitala kompetensen hos ”sällan-användare” av digitala verktyg, öka den digitala kompetensen och förändra arbetssätt hos ”ofta-användare” av digitala verktyg samt stötta organisationen i tillämpning av digitala arbetssätt.

Du kan läsa mer om GO DigIT 2.0 på Göteborgs Stads intranät (länk).

  • Målgrupp

    Under ESF-projektet GO-DigIT 2019-2021 var målgruppen medarbetare inom äldre samt vård– och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna Nordost, Sydväst, Centrum och Hisingen. Nu är stadens alla förvaltningar välkomna att ta del av i utbildningssatsningen.

Effektmål

• Stärka medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden genom att höja deras digitala kompetens.
• Minska glappet mellan verksamheternas behov och medarbetarnas kompetens.
• Prioritera såväl "sällan användare" som "ofta-användare" av digitala verktyg.
• Minska det digitala utanförskapet som uppstår på grund av den snabba digitala omställningen som sker.
• Skapa medarbetare som känner sig trygga och säkra med att använda digitala verktyg och som matchar verksamhetens behov.
• Bidra till en högre anställningsbarhet för medarbetare då dessa insatser svarar på ett reellt behov hos Göteborgs Stad.