Gothenburg Green City Zone

Business Region Göteborg
Gilla 7

Start

2021  

Pågående

 

Avslut

2030  

Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Vi pratar om skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Göteborg och Göteborgsregionen växer. Till 2035 ska 120 000 nya jobb skapas och flera miljoner turister och besökare kommer till staden varje år. Det innebär ständigt ökande transportbehov. Samtidigt ska vi minska utsläppen i linje med klimat- och miljömål och vara en attraktiv stad att besöka, bo, och arbeta i.

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. För att hitta lösningar kommer Gothenburg Green City Zone att gå före i omställningsarbetet och bli utsläppsfritt redan år 2030. Genom samarbeten och projekt skapar Gothenburg Green City Zone möjligheter för företag, samhällsaktörer och akademin att testa, utveckla och skala upp sina idéer för hållbara transporter.

Till en början fokuserar Gothenburg Green City Zone på tre särskilt utvalda områden med olika karaktär och utmaningar:

  • Lindholmen – ett område med många arbetsplatser, skolor och boende, där människor behöver pendla varje dag.
  • Evenemangsstråket – här passerar dagligen tusentals pendlare och miljontals besökare årligen. Det i sin tur genererar stora mängder person- och varutransporter.
  • Forsåker i Mölndal – ett helt nytt område med bostäder, där människor behöver kunna transportera sig på ett hållbart sätt.

Business Region Göteborg projektleder arbetet i samarbete med näringslivet samt Göteborg & Co, stadsbyggnadsförvaltningen, exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering samt Göteborg Energi.

Effektmål

Målet för Gothenburg Green City Zone är att alla transporter i zonen ska vara 100% utsläppsfria till 2030.