Införa stöd för dokument och ärendehantering

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 2

Start

2018  

Pågående

 

Avslut

2026  

Införa stöd för dokument och ärendehantering

Projektet har sedan hösten 2023 bytt namn. Tidigare namn var Införa stöd för politisk ärendehantering

Projektet ska leverera nedanstående
– Gemensam process för politisk ärendehantering
– IT-stöd för politisk ärendehantering, diarie/register, avtal, styrande och stödjande dokument, synpunktshantering, ärendehantering för verkställighet samt fristående allmänna handlingar med integration mot mellanarkivet.

  • Nyttor och effekter

    Projektet bidrar till effektivare processer i staden inom de kommunala ärendeprocesserna genom att ta fram gemensamma arbetssätt för staden samt att vi tar fram och implementerar ett it-stöd för ärende- och dokumenthantering..

Effektmål

  • Projektet bidrar till effektivare processer i staden inom den politiska ärendeprocessen genom att ta fram gemensamma processer för staden samt att vi tar fram och implementerar ett it-stöd för ärende- och dokumenthantering..
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS