Införande av E-learning för chefer

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Införande av E-learning för chefer

Projektet syftar till att upphandla en webutbildning för stadens chefer.

Upphandlingsprojektet har föregåtts av en pilot i syfte att utreda om färdigproducerad e-learning fyller stadens behov av webbutbildningar inom chefsintroduktion och chefsutveckling.
Detta projekt kan resultera i att staden får en ny leverantör eller behåller samma leverantör av webutbildning för chefer som varit under pilottiden

  • Nyttor och effekter

    Projektet syftar till att öka tillgängligheten och deltagandet i chefsintroduktion
    Projektet möjliggör även uppföljning av deltagande i chefsintroduktion och kan öka kvalitet och effektivitet i chefsutbildningar.

Effektmål

  • Ökad kvalitet och effektivitet i chefsutbildningar
  • Mätbar uppföljning av deltagande i chefsintroduktion
  • Ökad tillgänglighet och fler som genomgår hela chefsintroduktionen
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS