Införande av lönetjänst hos Framtiden lönecenter

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 1

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2024  

Införande av lönetjänst hos Framtiden lönecenter

Projektet syftar till att ansluta Framtidens lönecenter till Intraservice tjänst “Stöd i arbetet med löneadministration”. Framtidens lönecenter administrerar idag löner för 9 bolag inom framtiden och Higab-koncernerna.
Framtidens lönecenter kommer efter anslutningen fortsätta administrera lönerna och ha all kontakt med de anslutna bolagens chefer och medarbetare.
Införandet av tjänst är omfattande och sker därför i projektform där bolagen successivt byter till nytt lönesystem.

  • Nyttor och effekter

    Projektet möjliggör effektivare och kvalitetssäkrad löneadministration samt koncerngemensam statistik. Genom att erbjuda kunderna ett modernt lönesystem så skapas förutsättningar för än mer digitalisering av flöden och färre avbrott i den digitala kedjan med effekt att minska riskerna för felaktigheter i löneadministrationen.

Effektmål

  • Framtidens Lönecenter köper och använder delar av lönetjänsten som Intraservice HR tillhandahåller vilket ger framtidskoncernen en effektiv och prisvärd lönetjänst
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS