Införande temperaturmätning och medarbetarenkät

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Införande temperaturmätning och medarbetarenkät

Projektet bidrar till att minskade kostnader genom att via ett stadengemensamt digitalt verktyg för årliga och löpande medarbetarundersökningar, fånga upp tidiga signaler och därmed öka möjligheten att sätta in tidiga och samordnade insatser för att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa för Stadens medarbetare.
Projektets mål är att Införa en ny tjänst vad gäller temperaturmätning och medarbetarenkät. Detta införandeprojekt har föregåtts av en upphandling av medarbetarundersöknings-tjänster.

  • Nyttor och effekter

    Projektet syftar till att tillhandahålla ett effektivt stöd för årliga och löpande medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningar möjliggör arbete mot
    förbättrad arbetsmiljö och minskade sjuktal, minskade anmälningar av kränkningar och trakasserier, minskade kostnader genom tidiga och samordnade insatser samt lägre personalomsättning

Effektmål

  • Lägre personalomsättning och ökad personalstabilitet
  • Minskade kostnader genom tidiga och samordnade insatser
  • Minskade anmälningar av kränkningar och trakasserier
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS