Karta som kommungemensam tjänst

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2024  

Karta som kommungemensam tjänst

Projektet syftar till att ta fram ett kartverktyg samt förvaltningsmodell så att den kan avropas och nyttjas av stadens förvaltningar och bolag. Kartverktyget ska kunna tillgängligöra geodata för externa målgrupper. Tjänsten ingår i bastjänsten extern service och kommunikation och förvaltas av demokrati och medborgarservice.

  • Nyttor och effekter

    Nytta: Samordning av publicering av extern geodata.
    Effekt: Kostnadseffektivisera för förvaltningar och bolag som inte behöver skaffa egna kartverktyg för extern publicering.
    Effekt: Kartverktyget kan ersätta befintlig karta på goteborg.se och kommer att ge mer möjlighet till service till boende, besökare och näringsliv.

Effektmål

  • Ett kartverktyg som förvaltningar och bolag kan nyttja för extern pubilicering
  • Enhetlig service för externa målgrupper
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS