Lagerhanteraren

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 0

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2023  

Lagerhanteraren

Sedan 2021 har ett antal förvaltningar (SBK, TK, FK och PoNF) gemensamt drivit en satsning kring digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Arbetet inleddes med två gemensamma förstudier där GOkart (HAJK-plattformen) identifierats som ett viktigt verktyg i arbetet med stads- och samhällsplanering. I förstudierna påvisades behov av ytterligare utveckling för att i ännu större utsträckning stötta befintliga arbetsprocesser. GOkart är idag ett viktigt stöd i planeringsarbetet och bedömningen är att det finns fler användningsområden samt att nyttjandegraden kan ökas ytterligare. Utveckling av ny funktionalitet kopplat till lagerhanteraren bedöms möta de behov som identifierats.

  • Nyttor och effekter

    Projektet förväntas resultera i förbättrad funktionalitet och tydlighet avseende lagerhanteraren i GOkart utifrån användarnas behov.

Effektmål

  • Under 2023 utveckla lagerhanteraren för att öka användarvänligheten och förbättra stödet i planeringsprocesserna.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS