Lansera Interna digitala navet

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2020  

Pågående

 

Avslut

2024  

Lansera Interna digitala navet

Projektet syftar till att utveckla och lansera första delen av ett nytt modernt intranät (internt digitalt nav) för Göteborg Stads medarbetare och chefer med hjälp av befintliga standardprodukter och funktioner. Projektet definierar principerna för hur det Interna Digitala Navet ska fungera och upplevas. Vidare utarbetas förslag till styrning, arbetssätt och organisation, för redaktionell- och tekniskförvaltning samt överlämning till dessa grupperingarna för fortsatt utvecklingsarbete.

  • Nyttor och effekter

    Medarbetare och chefer upplever det digitala navet som mer relevant, aktuellt och funktionellt än det gamla intranätet.
    Det digitala navet bidrar till att göra det lättare för medarbetaren att arbeta i digitala miljöer och skapar förutsättningar till att förenkla arbetet.

Effektmål

  • Medarbetare och chefer upplever det digitala navet som mer relevant, aktuellt och funktionellt än det gamla intranätet.
  • Det digitala navet bidrar till att göra det lättare för medarbetaren att arbeta i digitala miljöer och skapar förutsättningar för att förenkla arbetet.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS