Möjlighet för servicevägledare att se e-tjänster

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Möjlighet för servicevägledare att se e-tjänster

Möjlighet för servicevägledare och redaktörer att se e-tjänster på goteborg.se även om de kräver inloggning med e-legitimation.

Projektet är en leverans inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

  • Nyttor och effekter

    Genom att göra det möjligt för redaktörer att se e-tjänster på goteborg.se blir hanteringen av mindre förändringar mer resurseffektiv.

    Lättare för invånare att få hjälp med e-tjänster av stadens kontaktcenter.

Effektmål

  • Lättare för invånare att få hjälp med e-tjänster
  • Lättare för redaktörer att ta ansvar för innehållet på goteborg.se
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS