Projekt revidera goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2021  

Pågående

 

Avslut

2023  

Projekt revidera goteborg.se

Göteborgs Stads prioriterade huvudkanal goteborg.se behöver utvecklas för att bättre möta upp de krav, behov och önskemål som stadens externa målgrupper boende, besökare och företag har på enkel, effektiv och efterfrågad kommunikation och service från staden. I detta projekt avses goteborg.se både som kommunikationskanal och som kanal för stadens externa digitala tjänster och service.

Detta projekt ska resultera i en reviderad struktur och anpassade arbetssätt. En gemensam målbild och koncept för goteborg.se som såväl service- som kommunikationskanal tas fram inom detta projekt.

Detta är ett projekt inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

  • Nyttor och effekter

    Goteborg.se ska vara den första naturliga kontaktytan för information om stadens tjänster och service. Goteborg.se ska leverera enkel, effektiv, efterfrågad, säker och trygg information och kommunikation samt service. Goteborg.se ska vara dynamisk för att snabbt och hållbart kunna anpassas till förändringar.

Effektmål

  • Besökare hittar efterfrågat innehåll
  • Besökaren förstår informationen den möter
  • Ökad användning av e-tjänster
  • Öka antalet relevanta jobbansökningar via webbplatsen
  • Genom att hjälpa användare att själva hitta svaren på sina frågor kan vi öka andelen relevanta kontakter med kommunen.
  • En webbplats som är tillgänglig för alla
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS