Skapa ljudbibliotek

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 0

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Skapa ljudbibliotek

Att införa ett grundläggande ljudbibliotek gör det enklare och mer effektivt för stadens kommunikatörer att arbeta med film och animerad film. I dagsläget finns ingen för upphandlad leverantör som kan försörja staden med ljudeffekter och miljöljud till produktion av enklare filmer och animerad film. Idag behöver den som producerar film själv leta upp ljudbanker och leverantörer som erbjuder ljudeffekter. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande.

Effektmål

  • Genom att erbjuda ljudeffekter blir det enklare att ge instruktioner som bidrar till följsamhet mot lagkrav gällande rörlig bild och ljud och hur det kan kombineras med till exempel syntolkningsspår.
  • Idag behöver den som producerar film själv leta upp ljudbanker och leverantörer som erbjuder ljudeffekter. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS