Tillståndsguide för företagare

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 1

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Tillståndsguide för företagare

I Handlingsplan 2 för 2022 – 2023, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, finns en aktivitet om att ta fram tillståndsguider för företag för att underlätta deras kontakter med kommunen. Under 2023 görs en utredning och kravställning och under 2024 påbörjas utveckling av en tillståndsguide.

Aktiviteten är en leverans inom bastjänsten Extern service och kommunikation

  • Nyttor och effekter

    Nytta: Göra det enklare för företagare att hitta de e-tjänster de behöver för att söka olika tillstånd.
    Effekt: Nöjdare företagare. Minskat antal onödig efterfrågan till kontaktcenter från företagare som ska söka tillstånd.

Effektmål

  • Nöjdare företagare
  • Minskat antal onödig efterfrågan till kontaktcenter från företagare som ska söka olika tillstånd
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS