Upphandling av nytt it-stöd för Stadens mediabank

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 1

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Upphandling av nytt it-stöd för Stadens mediabank

Projektet syftar till att tillgängliggöra rörlig och stilla bild samt ljud i en ny teknisk lösning för hela Staden. Projektet genomförs för att möta verksamheterna behov av att effektiv kunna arbete mot nya digitala gränssnitt som Digitala Navet samt nya goteborg.se.
 
Projektet kommer göra en riskanalys och bedömning om utbildningsinsatser, vid ett utfall som pekar åt ett inköp av en ny mediabankstjänst.

  • Nyttor och effekter

    Effektivare kommunikation i digitala navet och goteborg.se

    Minskade förvaltnings och licenskostnader

    Förbättrad digital arbetsmiljö för kommunikatörer och andra användare av stadens mediabank

Effektmål

  • Minskade licenskostnader
  • Effektivare kommunikation
  • Förbättrad arbetsmiljö för kommunikatörer
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS