Upphandling Förmånsportalen

Intraservice - Stöd och styrning
Gilla 5

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Upphandling Förmånsportalen

Nuvarande avtal med stadens förmånsportalsleverantör löper ut under 2024 varför det är aktuellt att konkurrensutsätta systemet och säkerställa fortsatt IT-stöd där stadens förmåner kan tillhandahållas.

Förmånsportalen ingår som IT-stöd i Intraservice bastjänst “Stöd i arbete med förmåner.”

 • Nyttor och effekter

  Upphandlingen i sig uppnår inga effekter, men leder till att vi skapar förutsättningar att ha avtal enligt LOU. I förstudie och upphandlingsprojektet ingår att ta fram en nyttorealiseringsplan.
  Effektmål/nyttor med förgående upphandling och införande av förmånsportal vad enligt följande:
  Införandeprojekt ska leda till en fungerande förmånsportal som en ny kommungemensam tjänst. En färdig fungerande förmånsportal kommer att ha följande effekter för anslutna förvaltningar, bolag stiftelser och förbund:
  • frigjord arbetstid genom mindre administration för chefer och HR
  • ökad kvalitet i uppföljningen – statistik som ger bättre underlag för strategiska beslut,
  • förbättrad upplevelse för medarbetare,
  • ökad tydlighet – enhetlig presentation i staden,
  • fler som nyttjar friskvårdsbidrag och förmåner.

  Projektets resultat kommer också att på lång sikt bidra till
  • minskad personalomsättning i Göteborgs Stad,
  • minskad sjukfrånvaro i Göteborgs Stad.

Effektmål

 • Frigjord arbetstid genom mindre administration för chefer och HR
 • Ökad kvalitet i uppföljningen – statistik som ger bättre underlag för strategiska beslut
 • Ökat nyttjande av friskvårdsbidrag och andra förmåner som bestäms utifrån Stadens styrning.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS