Utöka kontaktcenter med chatt

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

 

Pågående

 

Avslut

 

Utöka kontaktcenter med chatt

Bemannad chatt och chatt-bot är idag en naturlig kanal in till många kommuner. Göteborgs Stad behöver undersöka möjligheten till att införa och använda dessa kontaktvägar för att tillgodose behov hos invånare, besökare och näringsliv. Införande av chatt syftar till att förbättra kommunikationen mellan invånare och stad.
Under 2024 utreds förutsättningar för att införa kanalen bemannad chatt. Bland annat följande frågor:
Vilken typ av frågor som ska kunna besvaras
Förväntad målgrupp för chatten
Målsättningen för svarstiden
Bedömning av resurser och kapacitet.

  • Nyttor och effekter

    Genom att erbjuda kontaktytor som idag de flesta organisationer och individer ser som minst lika vedertagna som telefon och mejl följer vi med den digitala utvecklingen och visar våra målgrupper att vi vill vara tillgängliga för dem. Det ökar tillgänglighet, förtroende och tillit för oss som organisation.

Effektmål

  • Ökad tillgänglighet, förtroende och tillit
  • Ytterligare kanal för kontakt mellan målgrupper och Göteborgs Stad
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS