Utvärdera reviderade goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Utvärdera reviderade goteborg.se

Utvärdera webbplatsen samt arbetssätt/organisation kring goteborg.se
Utreda redaktörsgränssnittet.

Aktiviteten genomförs inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

  • Nyttor och effekter

    Demokrati och medborgarservice ska säkerställa att goteborg.se uppnår uppsatta effektmål efter revideringen. Förvaltningen behöver säkerställa att den redaktionella samordningen i staden fungerar och att Göteborgs Stad når den effektivitet och kvalitet som eftersträvas.

PIOS