Utveckla verktyget och ärendehanteringen kopplat till Göteborgsförslaget

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

 

Pågående

 

Avslut

 

Utveckla verktyget och ärendehanteringen kopplat till Göteborgsförslaget

Göteborgsförlagets tekniska lösning och ärendehantering behöver förbättras och utvecklas utifrån de önskemål och behov som framkommit från såväl förslagslämnare som nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

  • Nyttor och effekter

    Förbättra och effektivisera Göteborgsförslaget så att det blir mer användarvänligt, både för förslagslämnarna och för ärendehanteringen i stadens nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag. Att fler göteborgsförslag genomförs. Att invånarna känner att de har en reell påverkan på Göteborgs utveckling genom Göteborgsförslaget.

Effektmål

  • Fler göteborgsförslag genomförs
  • Invånare känner att de har reell påverkan på Göteborgs utveckling via Göteborgsförslaget
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS