Utvecklad funktionalitet på goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 1

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Utvecklad funktionalitet på goteborg.se

– Vidareutveckling av kalendarium.goteborg.se
– Förbättrad krisfunktionalitet goteborg.se
– Förbättrad sökfunktionalitet goteborg.se
– Utveckla enhetssidorna goteborg.se
– Samla e-tjänster under Mina sidor
– Utveckling utifrån restlista från projektet revidering goteborg.se

Aktiviteten genomförs inom bastjänsten Extern Service och kommunikation

  • Nyttor och effekter

    Besökare hittar efterfrågat innehåll.
    Besökaren förstår informationen den möter.
    En webbplats som är tillgänglig för alla.

Effektmål

  • Besökare hittar efterfrågat innehåll.
  • Besökaren förstår informationen den möter.
  • En webbplats som är tillgänglig för alla.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS