Utveckling av stadens digitala demokrati

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2024  

Utveckling av stadens digitala demokrati

Projektet syftar till att införa en stadengemensam digital plattform för medborgarinflytande. Den tilltänkta plattformen är Decidim som är byggd på öppen källkod och redan används av flera städer i Europa. I ett första skede är det tänkt att plattformen ska kunna användas för att genomföra medborgar- och boendebudgetar i staden. På sikt ska plattformen kunna användas till fler digitala demokratiinitiativ.

  • Nyttor och effekter

    Demokrati och medborgarservice erbjuder användandet av plattformen som en tjänst för att förvaltningar och bolag inom staden på ett enkelt sätt ska kunna genomföra lokala demokratiinitiativ. Projektet ska leda till att stärka den lokala demokratin i staden.

Effektmål

  • Öka den lokala delaktigheten samt stärka lokal- och digital demokrati inom staden
  • Utveckla stadens förmåga att tillsammans med andra aktörer såsom medborgare och civilsamhälle identifiera lokala utmaningar samt gemensamt finna lösningar på dessa.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS