Utveckling kalendarium.goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Utveckling kalendarium.goteborg.se

Kalendarium.goteborg.se ska vara ett stöd för de boende i Göteborg att uppleva Göteborg och få en mer rik och aktiv fritid. Kalendariet ska innehålla aktiviteter för rekreation, både får kropp och hjärna.

Informationen i kalendariet ska vara öppen och till nytta för alla.

Befintlig lösning möter inte de behov vi har nu och inte heller framtida behov.

Detta är ett projekt inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

 • Nyttor och effekter

  Medborgarnytta

  – Det blir enklare att söka och hitta aktiviteter nära dig i kalendariet

  – En uppskattad funktion och hygienfaktor är att kunna spara en aktivitet i din kalender.

  – Mindre klimatpåverkan då du hittar aktiviteter i ditt närområde

  – Ökat inflytande och delaktighet.

  – Det blir lättare att hitta aktiviteter.

  Verksamhetsnytta

  – Lättare att nå din målgrupp.
  – Enklare administration

Effektmål

 • Besökarna ska uppleva att det är enklare att hitta relevanta aktiviteter (främst för seniorer och barn)
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS