Vidareutveckla serviceguiden

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 1

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Vidareutveckla serviceguiden

Projektet Vidareutveckla Serviceguiden syftar till att förbättra lösningen för att presentera kontaktuppgifter och öppettider till stadens verksamheter.

Serviceguidens innehåll ska hjälpa besökaren att hitta kontaktinformation till den skattefinansierade medborgarservice som Göteborgs Stad erbjuder och som nås i de digitala kanaler där vi presenterar servicen.

I Serviceguiden finns mer än 3000 inlagda verksamheter eller platser.

Kontaktuppgifter är den vanligaste anledningen att besöka webbplatsen goteborg.se.

Målgrupperna är i första hand boende, besökare och företagare, som enkelt vill kunna hitta rätt och uppdaterad information om stadens service och verksamheter.

Detta är ett projekt inom bastjänsten Extern service och kommunikation.

 • Nyttor och effekter

  Nyttor för boende, besökare, företagare:

  – större chans att upptäcka förändring i en service

  – bättre kvalitet på datan höjer förtroendet och nöjdheten hos göteborgarna

  – djupare information om service och närliggande service förbättrar upplevelsen för boende, besökare och företagare och underlättar för dem att fatta relevanta beslut.

  Nyttor för redaktörer:

  – robustare verktyg som tar höjd för individuella misstag och underlättar administrationen.

Effektmål

 • Genom att hjälpa användare att själva hitta svaren på sina frågor kan vi öka andelen relevanta kontakter med kommunen
 • Minska antalet felaktiga kontaktuppgifter i våra digitala kanaler
 • Besökaren hittar efterfrågat innehåll
 • Nöjdare redaktörer
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS